28 มิถุนายน 2024

สิรีพาร์คยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเซ็นฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

25 มิถุนายน 2024

สิรีพาร์คยินดีต้อนรับกลุ่ม HOME SCHOOL คุณปู่ต้นไม้

25 มิถุนายน 2024

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน “แสดงมุทิตาจิตและแสดงความขอบคุณ” ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมบริหาร

24 มิถุนายน 2024

สิรีพาร์ค ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล บุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน สิรีมีรัก..ของขวัญแด่แม่ ปีที่ 3

21 มิถุนายน 2024

สิรีพาร์คขอขอบคุณโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

19 มิถุนายน 2024

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูบุคคลผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยวุฒิสภา

18 มิถุนายน 2024

สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ธรรมชาติที่สิรีพาร์ค

17 มิถุนายน 2024

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมด้านความยั่งยืนที่มุ่งสู่การสร้างระบบนิเวศการมีสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

14 มิถุนายน 2024

สิรีพาร์คยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก