วิดีโอประชาสัมพันธ์อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
🌿𝑺𝑰𝑹𝑬𝑬𝑷𝑨𝑹𝑲🌿
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑊𝑒𝑙𝑙𝑏𝑒𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑓 𝐴𝑙𝑙 𝐿𝑖𝑓𝑒

สำรวจสวนสมุนไพร บนเนื้อที่กว่า 140 ไร่

สำรวจสมุนไพรในลานสมุนไพร
ที่จะทำให้เห็นว่าสมุนไพรนั้นอยู่ใกล้ตัว
กว่าที่เราคิด

ศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรและเครื่องยา

ศูนย์บริการตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร เครื่องยา และบริการจัดทำตัวอย่างพรรณไม้เพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในบทความวิชาการด้านพืช

ค้นหาข้อมูลสมุนไพร

ค้นหาข้อมูลสมุนไพรในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้จากทุกที่ของมุมโลก
โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์/News Release