จัดการงานเกษียณแล้ว แต่ยังพบลุงอ่ำได้ที่สิรีรุกขชาติเสมอ

พิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลและลูกจ้าง ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องสมุนไพรและเภสัชวัตถุ สไตล์…ลุงอ่ำ

ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

ถึงจะเกษียณ (ตามอายุงาน) แต่!! ลุงอ่ำยังอยู่กับเราที่สิรีฯ เตรียมพบกับข่าวดีได้เลยน๊าา

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติขอนำภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในส่วนของบูธศูนย์ประสาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยมหิดล มาฝากทุก ๆ ท่าน

ห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องสมุนไพร ศึกษาสมุนไพร สไตล์ลุงอ่ำ ยังมีอยู่นะจ้ะ