31 พฤษภาคม 2024

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2567

30 พฤษภาคม 2024

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร การบริหารและจัดการ งานที่ 1 งานที่ 2 และงานที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567

29 พฤษภาคม 2024

สิรีพาร์คขอขอบคุณกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไว้วางใจเลือกใช้ห้องประชุมริมน้ำในการจัดโครงการเครือข่ายความร่วมมือ The ASEAN University Network Technology Enhanced Personalised Learning (AUN-TEPL) ครั้งที่ 19

28 พฤษภาคม 2024

สิรีพาร์คยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

28 พฤษภาคม 2024

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การบริหารและจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2567

24 พฤษภาคม 2024

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

24 พฤษภาคม 2024

สิรีพาร์คยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

17 พฤษภาคม 2024

สิรีพาร์คขอขอบคุณ กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไว้วางใจเลือกใช้สถานที่ภายในอุทยานฯในการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการศึกษา รุ่นที่ 4

14 พฤษภาคม 2024

🌿สิรีพาร์คขอขอบคุณบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) ที่เลือกใช้สถานที่ของอุทยานฯ ในการประชุมงาน