31 ตุลาคม 2023

🙋 ยินดีต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล🌿

27 ตุลาคม 2023

✨🌿Welcome everyone to Sireepark. 🌤️🌻

26 ตุลาคม 2023

✨ยินดีต้อนรับทีมชีวพนาเวศ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

25 ตุลาคม 2023

🌤️ ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 🌿

25 ตุลาคม 2023

ประชาคม SR พบผู้อำนวยการ “Meet the Director ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567

25 ตุลาคม 2023

📋ม.มหิดล – ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ร่วมสร้างแหล่งค้นคว้าล้ำค่าทางพฤกษศาสตร์ พืช สมุนไพร และเครื่องยา สร้างสมดุลมนุษย์-ธรรมชาติ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อโลกคงอยู่สืบไป 🌿

25 ตุลาคม 2023

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ได้เข้ามาจัดกิจกรรม Biophilia Activities วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับพืชสมุนไพร

20 ตุลาคม 2023

✨🌿Welcome everyone to Sireepark. 🌤️🌻

18 ตุลาคม 2023

🎥🎬สิรีพาร์คยินดีต้อนรับกองถ่ายจากบริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จำกัด เพื่อเข้าบันทึกเทปถ่ายทำรายการเสน่ห์ไทย