จองใช้พื้นที่

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มีพื้นที่สีเขียวที่สวยงาม บรรยากาศร่มรื่นและกว้างขวาง ขนาด 140 ไร่ แบ่งออกเป็นหลายพื้นที่ในร่มและกลางแจ้ง หลากหลายทัศนียภาพ พร้อมรองรับการเข้าชม และใช้งานในโอกาสที่แตกต่างกันไป

จัดบูทประชาสัมพันธ์ / บูทกิจกรรมต่างๆ

ขนาดพื้นที่

ค่าบำรุงการใช้สถานที่ (บาท/วัน) ในเวลา 08.00 – 17.00 น.

ไม่เกิน  5 ตารางเมตร

500 บาท

ไม่เกิน 10 ตารางเมตร

1,250 บาท

ไม่เกิน 20 ตารางเมตร

2,500 บาท

เกิน 20 ตารางเมตร

5,000 บาท

ถ่ายทำภาพยนตร์ / ถ่ายภาพโฆษณา / ถ่ายรายการโทรทัศน์

รายละเอียด

ค่าบำรุงการใช้สถานที่ (ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน)

วันเตรียมสถานที่

15,000  บาท

กรณีเกินเวลา คิดเฉลี่ยเพิ่ม 1,500 บาท/ชั่วโมง

วันถ่ายทำ

30,000 บาท

กรณีเกินเวลา คิดเฉลี่ยเพิ่ม 3,000 บาท/ชั่วโมง

ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง (Pre-Wedding) (ไม่รวมค่าห้องแต่งตัว)

ประเภทบุคคล

ค่าบำรุงการใช้สถานที่ (บาท/วัน)

นเวลา 08.00 – 17.00 น.

บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

2,000 บาท

ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

1,000 บาท
บุคลากรหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล

500 บาท

กิจกรรมงานวิ่ง /ออกกำลังกาย / กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะต่างๆ

ประเภทบุคคล

ค่าบำรุงการใช้สถานที่ (บาท/ชั่วโมง)
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

2,000 บาท

ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

1,000 บาท

กิจกรรมการแสดงดนตรี แสดงละคร ฉายภาพยนต์ แถลงข่าวเปิดตัวสินค้า หรือการแสดงรื่นเริงอื่น ๆ ที่เปิดให้สาธารณชนเข้าชม

ประเภทบุคคล

ค่าบำรุงการใช้สถานที่ (บาท/วัน)

(ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน)

บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

30,000 บาท

กรณีเกินเวลา คิดเฉลี่ยเพิ่ม 3,000 บาท/ชั่วโมง

ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

15,000 บาท

กรณีเกินเวลา คิดเฉลี่ยเพิ่ม 1,500 บาท/ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
คุณวรรณรัตน์ (จ๋า) 02-441-5272 ต่อ 4922  อีเมล์ : wanarat.tab@mahidol.edu
(ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)