31 พฤษภาคม 2023

🛎 SIREEPARK เปิดรับสมัครงาน 💸 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)

30 พฤษภาคม 2023

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการบริหารและ การจัดการ องค์ประกอบที่ 1 – 2 ในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2566

26 พฤษภาคม 2023

Botanical illustrations “สิรีพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 4 ฟีโบนัชชีในพืช: Fibonacci in Plants” 🎨🌸🌳

26 พฤษภาคม 2023

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

25 พฤษภาคม 2023

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) สนับสนุนแผ่นอะคริลิค✨

25 พฤษภาคม 2023

🛎 SIREEPARK เปิดรับสมัครงาน 💸 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (1 อัตรา)

25 พฤษภาคม 2023

Museum Live “เปิดโลกสมุนไพร @Siree Park” ☘️✨

24 พฤษภาคม 2023

🎉 ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม Workshop on Enhancing Urban Biodiversity and Greenery Management in Urban Green in ASEAN

22 พฤษภาคม 2023

📸 มาถ่ายรูปชิคๆ @Sireepark กันม๊า