30 กรกฎาคม 2023

🌿✨สิรีพาร์คยินดีต้อนรับน้องนักศึกษาจากสโมสรเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

30 กรกฎาคม 2023

🙏✨ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขอขอบคุณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เลือกใช้ “ห้อง Workshop ริมน้ำ”

29 กรกฎาคม 2023

สิรีพาร์คยินดีต้อนรับน้องใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล Faculty of Veterinary Science, Mahidol University

29 กรกฎาคม 2023

✨🌳🌿”ม.มหิดลเปิดประตูสู่ชุมชน สู่บทบาทเชิงรุก “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ 👇

27 กรกฎาคม 2023

✨🙏🍃 สิรีพาร์คขอขอบคุณเทศบาลนครอ้อมน้อย ในการนำเยาวชนเข้าทำกิจกรรมในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น โดยการฝึกอบรม “ภาวะผู้นำการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อลดภาวะโลกร้อน” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

27 กรกฎาคม 2023

นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมส่วนงาน ณ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ (University Council Visit: 3)

27 กรกฎาคม 2023

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

25 กรกฎาคม 2023

✨💐สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 5 💐✨

25 กรกฎาคม 2023

🛎️ เปิดรับสมัครแล้วจ้า Workshop การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร รุ่นที่ 1