จองเข้าชมเป็นหมู่คณะ

     เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ที่จะเปิดโอกาสให้เข้าชมเฉพาะกลุ่ม และมีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในทุกเรื่องราวของสมุนไพร โดยการบรรยาย หรือการลงมือทำกิจกรรมนั้น
โดยสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามช่วงวัยและวัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

อัตราค่าบริการ

รูปแบบการเข้าชม

1. กลุ่มนักเรียน นักศึกษา องค์กร/หน่วยงาน และกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป :

  • กำหนดให้จัดกลุ่ม จำนวนไม่เกิน 25 คน/กลุ่ม
  • กำหนดให้มีวิทยากร จำนวน 2 คน/กลุ่ม
  • กิจกรรมกลุ่มอย่างน้อย 3 ชั่วโมง/หมู่คณะ ประกอบด้วยการบรรยายและทำกิจกรรมชมสวนสมุไพร และนั่งรถราง กิจกรรมชมห้องนิทรรศการ และกิจกรรมสาธิต 1 กิจกรรม

2. กลุ่มที่ต้องการเข้าชมและทำกิจกรรมสาธิตเรียนรู้เภสัชวัตถุ :

  • กำหนดให้จัดกลุ่ม จำนวนไม่เกิน 18 คน/กลุ่ม
  • กำหนดให้มีวิทยากร จำนวน 1 คน/กลุ่ม

 

** หมายเหตุ**
– กรุณาจองล่วงหน้าก่อนใช้บริการเข้าชม 15 วัน
– สำหรับเข้าใช้บริการในวันราชการ ไม่มีค่าบริการรถรางเพิ่มเติม กรณีจองรถราง ในวันหยุดราชการ มีค่าบริการเพิ่มเติม ราคา 200 บาท/ครึ่งวัน/คัน

   ร่วมสัมผัสความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
นอกห้องเรียนเกี่ยวกับสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย กับเราได้ที่นี่

ปฏิทินการจองแบบหมู่คณะ

ประสบการณ์ที่จะได้รับ

วิทยากรบรรยาย
วิทยากรนำชม ผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เข้าถึงผู้ฟังทุกเพศทุกวัย

รถรางและวิทยากร
บริการนั่งรถรางชมทัศนียภาพ ในสวนสมุนไพร
พร้อมวิทยากรบรรยายบนรถ

 

กิจกรรมสาธิต
สร้างประสบการณ์ผ่านการลงมือทำจริง ในกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมการถามตอบ เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรมากประสบการณ์ประจำฐาน

ติดต่อ :   คุณพิมพินี หนานนะ (คุณเนม 062-217-2565)
Email :   sireepark@mahidol.ac.th
Facebook :   sireepark
เบอร์โทร :   02-441-5272 ถึง 4 หรือ 062-217-2565