จองเข้าชมเป็นหมู่คณะ

     เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ที่จะเปิดโอกาสให้เข้าชมเฉพาะกลุ่ม และมีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในทุกเรื่องราวของสมุนไพร โดยการบรรยาย หรือการลงมือทำกิจกรรมนั้น
โดยสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามช่วงวัยและวัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

อัตราค่าบริการ

รายการ รายละเอียด จำนวน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ
(ต่อคน)
วิทยากร บรรยายนำชมและให้ความรู้ในห้องนิทรรศการ และสวนสมุนไพร กลุ่มละ
15-35
คน/กลุ่ม/รอบ
ไม่เกิน 2 ชั่วโมง/กลุ่ม 30 บาท
กิจกรรมสาธิต กิจกรรมสาธิตพร้อมวิทยากรและอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม ที่เน้นการลงมือทำด้วยตนเอง ใช้เวลา 30-45  นาที
/ 1 กิจกรรม
60 บาท

รูปแบบการเข้าชม

1. จองเข้าชมแบบหมู่คณะ (ไม่ใช้บริการวิทยากรและกิจกรรม) :

ผู้เข้าชมแบบหมู่คณะไม่เกิน 30 คน/กลุ่ม ที่ต้องการเข้าชมด้วยตนเอง จะได้รับคู่มือการเข้าชม และให้บริการรถรางเฉพาะกลุ่มตามวันและเวลาที่เข้าชม (กรุณาจองล่วงหน้าสำหรับเข้าใช้บริการ
ในวันราชการ ไม่มีค่าบริการรถรางเพิ่มเติม กรณีจองรถราง ในวันหยุดราชการ มีค่าบริการเพิ่มเติม ราคา 200 บาท/ครึ่งวัน)

2. จองเข้าชมแบบหมู่คณะ (ใช้บริการวิทยากร) :

มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในห้องนิทรรศการและสวนสมุนไพร สามารถเลือกรอบเช้าหรือรอบบ่าย พร้อมรถรางบริการเฉพาะกลุ่มตามวันและเวลาที่เข้าชม (กรุณาจองล่วงหน้าสำหรับเข้าใช้บริการในวันราชการ ไม่มีค่าบริการรถรางเพิ่มเติม กรณีจองรถราง ในวันหยุดราชการ มีค่าบริการเพิ่มเติม ราคา 200 บาท/ครึ่งวัน)

3. จองเข้าชมแบบหมู่คณะ (ใช้บริการวิทยากร และกิจกรรม) :

มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในห้องนิทรรศการและสวนสมุนไพร สามารถเลือกรอบเช้าหรือรอบบ่าย และจัดกิจกรรมสาธิตที่ให้ผู้เข้ารับบริการมีส่วนร่วมในการลงมือทำ (ตามกิจกรรมที่เลือก) พร้อมรถรางบริการเฉพาะกลุ่มตามวันและเวลาที่เข้าชม (กรุณาจองล่วงหน้าสำหรับเข้าใช้บริการในวันราชการ ไม่มีค่าบริการรถรางเพิ่มเติม กรณีจองรถราง ในวันหยุดราชการ มีค่าบริการ
เพิ่มเติม ราคา 200 บาท/ครึ่งวัน)

   ร่วมสัมผัสความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
นอกห้องเรียนเกี่ยวกับสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย กับเราได้ที่นี่

ปฏิทินการจองแบบหมู่คณะ

ประสบการณ์ที่จะได้รับ

วิทยากรบรรยาย
วิทยากรนำชม ผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เข้าถึงผู้ฟังทุกเพศทุกวัย

รถรางและวิทยากร
บริการนั่งรถรางชมทัศนียภาพ ในสวนสมุนไพร
พร้อมวิทยากรบรรยายบนรถ

 

กิจกรรมสาธิต
สร้างประสบการณ์ผ่านการลงมือทำจริง ในกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมการถามตอบ เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรมากประสบการณ์ประจำฐาน

ติดต่อ :   คุณพิมพินี หนานนะ (คุณเนม 065-986-3283)
Email :   sireepark@mahidol.ac.th
FaceBook :   sireepark
เบอร์โทร :   02-441-5272 ถึง 4 หรือ  065-986-3238