21 มีนาคม 2024

ขอขอบคุณ กองกิจการนักศึกษา ที่เลือกใช้ “ห้องประชุมใหญ่อาคารใบไม้สามใบ และ ห้อง COFFEESHOP” 🌿ของอุทยานฯ

19 มีนาคม 2024

🌿การประชุมเตรียมความพร้อมค่ายเรียนรู้ร่วมกันผ่าน “การเล่น” ในสวนประสาทสัมผัส (Sensory Garden) เพื่อสุขภาวะของเด็กทุกคน

18 มีนาคม 2024

🌿วุ้นจากสีธรรมชาตินี่อร่อยจริงๆเลยน้า🌿

16 มีนาคม 2024

🌿การอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร รุ่นที่ 2 🌿

15 มีนาคม 2024

Welcome everyone to Sireepark

13 มีนาคม 2024

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2567

13 มีนาคม 2024

เรียนรู้เรื่องสมุนไพรแบบเข้มข้น ท่ามกลางบรรยากาศสวนสมุนไพรที่สิรีพาร์ค

13 มีนาคม 2024

🙏ขอขอบคุณ กองบริหารการศึกษา ที่เลือกใช้ “ห้อง Workshop ริมน้ำ” 🌿ของอุทยาน

10 มีนาคม 2024

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เข้ามาทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ