30 มกราคม 2023

ยินดีต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

26 มกราคม 2023

ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

21 มกราคม 2023

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์

20 มกราคม 2023

🌿 Herbs for Health ช่อต้นสมุนไพร ของขวัญเพื่อสุขภาพแด่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 🎓

14 มกราคม 2023

วันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด Sensory Play at Sireepark

13 มกราคม 2023

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

12 มกราคม 2023

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

9 มกราคม 2023

ห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องสมุนไพร

4 มกราคม 2023

ยินดีต้อนรับทีมสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล