รางวัลที่ได้รับ / Certificate and Awards

รางวัล Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน จาก สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองจาก Botanic Gardens Conservation International (BGCI) ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล แห่งแรกของประเทศไทย

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้รับรางวัลชมเชย

จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ MUSEUM THAILAND AWARDS 2020

รางวัลประเภท “แหล่งท่องเที่ยว Friendly Design  

ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018  มหกรรมอารยสถาปัตย์  และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Museum Thailand Awards 2018
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม