31 กรกฎาคม 2022

ทริปครอบครัว เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งในดินแดน SIREE PARK

30 กรกฎาคม 2022

ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

29 กรกฎาคม 2022

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

27 กรกฎาคม 2022

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ พร้อมด้วยบุคลากรโครงการฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร

27 กรกฎาคม 2022

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมกับทีมวิจัยจาก ปตท. ศึกษาดูงานเรื่องวิธีการเพาะเลี้ยงไข่ผำ (ไข่น้ำ) อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

25 กรกฎาคม 2022

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ผ่านมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) และได้รับเครื่องหมาย SHA Plus

25 กรกฎาคม 2022

งานประชุมวิชาการนานาชาติพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ ประเทศสิงคโปร์

23 กรกฎาคม 2022

Life Elevated (ชีวิต ยกระดับ) ที่ให้โอกาสอุทยานฯ เป็นพื้นที่ Workshop LE Wisdom: Mind Gym #1

21 กรกฎาคม 2022

การพัฒนาอาชีพและการบ่มเพาะธุรกิจสำหรับคนพิการ “หลักสูตรอาชีพจากเครื่องยาสมุนไพร” และ “หลักสูตรอาชีพจากพรรณไม้”