29 พฤษภาคม 2022

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาธุรกิจ ร่วมเสวนาภายในงาน ‘เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 7 เมือง – ฟาร์ม – สัมพันธ์’

27 พฤษภาคม 2022

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565

25 พฤษภาคม 2022

รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินภาพวาดทางพฤกษศาสตร์

25 พฤษภาคม 2022

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT)

25 พฤษภาคม 2022

เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง (โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล)

19 พฤษภาคม 2022

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับ ทีมประเมินความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครปฐม

18 พฤษภาคม 2022

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง

9 พฤษภาคม 2022

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Centara Hotels & Resorts

9 พฤษภาคม 2022

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2565