สิรีพาร์ค ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล บุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน สิรีมีรัก..ของขวัญแด่แม่ ปีที่ 3
24 มิถุนายน 2024
สิรีพาร์คยินดีต้อนรับกลุ่ม HOME SCHOOL คุณปู่ต้นไม้
25 มิถุนายน 2024

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน “แสดงมุทิตาจิตและแสดงความขอบคุณ” ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมบริหาร

🗓วันที่ 25 มิถุนายน 2567 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน “แสดงมุทิตาจิตและแสดงความขอบคุณ” ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมบริหาร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการงานบริหารและพัฒนาธุรกิจ ,รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงาน และตัวแทนบุคลากรของอุทยานฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาสตราจารยายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล🌿
——————
หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ