28 มกราคม 2022

กลุ่มนักศึกษาแพทย์แผนไทย

19 มกราคม 2022

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด

15 มกราคม 2022

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักเรียนในกิจกรรมค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา เข้าศึกษาดูงานพร้อมทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

14 มกราคม 2022

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาออนไลน์ Sireepark Webinar ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ผักผลไม้ใกล้ตัวก็เป็นยาได้” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Events

14 มกราคม 2022

การประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ครั้งที่ 1/2565