29 กุมภาพันธ์ 2024

🥦พฤกษา…มหาสนุก🧅 กับน้องๆ โรงเรียนดรุณสิกขาลัยที่ Energy ไม่มีหมด🥬

28 กุมภาพันธ์ 2024

🌿มาเติมเต็มความรู้ด้านสมุนไพรแบบเน้นๆ…ที่สิรีพาร์คกันค่ะ🌿

27 กุมภาพันธ์ 2024

🌿สิรีพาร์คยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

27 กุมภาพันธ์ 2024

การประชุมคณะอนุกรรมการงานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2567

23 กุมภาพันธ์ 2024

สิรีพาร์คยินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนนนทบุรีมอนเทสซอรี่

21 กุมภาพันธ์ 2024

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เข้าร่วมประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. /ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง กรุงเทพและปริมณฑล ครั้งที่ 1/2567

20 กุมภาพันธ์ 2024

🌿อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาติ พร้อมด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และข้าราชการกรุงเทพมหานคร🌿

19 กุมภาพันธ์ 2024

🌿มาร่วมงานกับ SIREEPARK กันนะคะ 🌿

17 กุมภาพันธ์ 2024

ยินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการการทดสอบอัจฉริยภาพทางชีววิทยา (Bioism)