30 พฤศจิกายน 2022

ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

29 พฤศจิกายน 2022

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เข้าร่วมหารือกับ General Manager of Centara Grand Ladprao Bangkok เกี่ยวกับการยกระดับสมุนไพรไทยสู่เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

28 พฤศจิกายน 2022

✨เรียนรู้เรื่องสมุนไพรกันที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ🌿

25 พฤศจิกายน 2022

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนจันทศิริวิทยา

24 พฤศจิกายน 2022

ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ครั้งที่ 4/2565

24 พฤศจิกายน 2022

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพิมลวิทย์

23 พฤศจิกายน 2022

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพิมลวิทย์

22 พฤศจิกายน 2022

ยินดีต้อนรับคณะผู้อบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

22 พฤศจิกายน 2022

ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรจากโครงการอบรมวิชาเลือกเฉพาะทางพิษวิทยาคลินิก (Elective learning program of clinical toxicology)