30 มิถุนายน 2022

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ยินดีต้อนรับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน พร้อมด้วย The Forestias และทีมสถาปนิกและนักวิจัยอาวุโส

24 มิถุนายน 2022

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

23 มิถุนายน 2022

หนูเรียนการปลูกดอกไม้ด้วยการเพาะเมล็ดมาแล้วค่ะ/ครับ

22 มิถุนายน 2022

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ดำเนินโปรเจคสร้างทัวร์สถานที่เสมือนภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

12 มิถุนายน 2022

Playground @Siree Park 🌳

10 มิถุนายน 2022

ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา ร่วมหารือการพัฒนาการจัดการความรู้ภายในพื้นที่โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

8 มิถุนายน 2022

กลุ่มผู้ศึกษาสมุนไพรด้านแพทย์แผนไทย เข้าศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

7 มิถุนายน 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหลักสูตรภาคฤดูร้อน “Sawasdee Thailand 2022:Resilient Life & Sustainable Society”

7 มิถุนายน 2022

กลุ่มผู้ศึกษาสมุนไพรด้านแพทย์แผนไทย เข้าศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล