🌿ยาดมมหิดล หอมชื่นใจ นิยมใช้ยาดมมหิดล🌿

✨อาหารจากสมุนไพร ยาดมจากสมุนไพร สนุกมากค่า✨

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🌿พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการและเผยแพร่ฐานข้อมูลพืชและทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

✨SIREEPARK เปิดรับสมัครงาน✨

✨สิรีพาร์คยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสถาบัน Kokusai Confectionery College ประเทศญี่ปุ่น

✨สิรีพาร์คยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

✨สิรีพาร์คยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สว.กจ.

🎥🎬สิรีพาร์คยินดีต้อนรับกองถ่ายจากบริษัท เอ็นดู 2015 จำกัด