สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ธรรมชาติที่สิรีพาร์ค
18 มิถุนายน 2024
สิรีพาร์คขอขอบคุณโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
21 มิถุนายน 2024

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูบุคคลผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยวุฒิสภา

🗓วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และอาจารย์ประจำสถาบันราชสุดา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ วุฒิสภา เข้ารับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูบุคคลผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา
————–
📍หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
———–