27 กันยายน 2021

เนียมหูเสือ

27 กันยายน 2021

พรมมิ

27 กันยายน 2021

หญ้าปักกิ่ง

27 กันยายน 2021

หญ้าลิ้นเป็ด

27 กันยายน 2021

โสมญี่ปุ่น

27 กันยายน 2021

ผักชีช้าง

27 กันยายน 2021

หญ้าหนวดแมว

27 กันยายน 2021

ฟ้าทะลายโจร

27 กันยายน 2021

ผักคราดหัวแหวน