ติดต่อเรา

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล

999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

 อีเมล์: sireepark@mahidol.ac.th

 

โทรศัพท์
02-441-5272-4

โทรสาร
02-441-5264
(วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 น. – 16:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดทำการ)