28 ธันวาคม 2023

🌟 สิรีพาร์คมีข่าวดีต้อนรับปีใหม่ค่า🌟

28 ธันวาคม 2023

🌿โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับ A (MU ITA Awards)

28 ธันวาคม 2023

โครงการจัดตั้งสถาบันฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ 2567

27 ธันวาคม 2023

🌿ยินดีต้อนคณะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และคณะครูจากโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร

25 ธันวาคม 2023

สิรีพาร์ค ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล บุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน “วันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 5” ภายใต้แนวคิด 𝑇𝑜𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠 𝑇ℎ𝑒 𝑊𝑒𝑙𝑙𝑏𝑒𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑓 𝐴𝑙𝑙 𝐿𝑖𝑓𝑒 (ร่วมงานฟรี🙂) 🌿

20 ธันวาคม 2023

🌿✨อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้รับเกียรติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

20 ธันวาคม 2023

🌿 สำรวจประสบการณ์เรื่องต้นสมุนไพรและเภสัชวัตถุที่หลากหลาย ณ สิรีพาร์ค🌿

18 ธันวาคม 2023

🌿ขอแสดงความยินดี ดร.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ผลงานตีพิมพ์การค้นพบดอกเข้าพรรษาชนิดใหม่ของโลก “ดอกเข้าพรรษามิตรภาพ”

15 ธันวาคม 2023

🌿 ครบเครื่อง..เรื่องสมุนไพร @สิรีพาร์ค