29 มกราคม 2024

🌿Siree Park welcomes foreigner exchange students from the Faculty of nursing Mahidol University.

24 มกราคม 2024

🌿อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

18 มกราคม 2024

สิรีพาร์คยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

17 มกราคม 2024

✨ไข่ครกสมุนไพร….รสชาติจะเป็นยังไงน้า✨

13 มกราคม 2024

✨🌈 วันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด “Towards the Wellbeing of All Life” ประจำปี 2567🌳✨

12 มกราคม 2024

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 12 มกราคม พ.ศ. 2567

9 มกราคม 2024

ยินดีต้อนรับมูลนิธิ The Rainbow Room (A Neurodiversity Awareness Centre)

9 มกราคม 2024

สิรีพาร์คยินดีต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์จากภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9 มกราคม 2024

ยินดีต้อนรับ Patient Care Team (PCT) จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี