5 เมษายน 2024

🌿𝘿𝒂𝙮 5 # “𝑵𝙖𝒕𝙪𝒓𝙚 𝙎𝒐𝙪𝒏𝙙𝒔 & 𝑮𝙚𝒔𝙩𝒖𝙧𝒆𝙨” 𝒊𝙣 𝙎𝒆𝙣𝒔𝙤𝒓𝙮 𝙂𝒂𝙧𝒅𝙚𝒏🐵🐯🐘🐷🦁🐱🐻 ค่ายเรียนรู้ร่วมกันผ่าน “การเล่น” ในสวนประสาทสัมผัสเพื่อสุขภาวะของเด็กทุกคน

4 เมษายน 2024

🌿𝘿𝒂𝙮 4 # “𝑻𝙖𝒔𝙩𝒆𝙨 𝙤𝒇 𝑵𝙖𝒕𝙪𝒓𝙚” 𝒊𝙣 𝙎𝒆𝙣𝒔𝙤𝒓𝙮 𝙂𝒂𝙧𝒅𝙚𝒏🥬 ค่ายเรียนรู้ร่วมกันผ่าน “การเล่น” ในสวนประสาทสัมผัสเพื่อสุขภาวะของเด็กทุกคน

3 เมษายน 2024

🌿 𝘿𝒂𝙮 3 # “𝑱𝙤𝒖𝙧𝒏𝙚𝒚 𝒐𝙛 𝙎𝒉𝙖𝒑𝙚𝒔 & 𝑻𝙚𝒙𝙩𝒖𝙧𝒆𝙨” 𝒊𝙣 𝙎𝒆𝙣𝒔𝙤𝒓𝙮 𝙂𝒂𝙧𝒅𝙚𝒏🍡 ค่ายเรียนรู้ร่วมกันผ่าน “การเล่น” ในสวนประสาทสัมผัสเพื่อสุขภาวะของเด็กทุกคน

2 เมษายน 2024

🌿 𝘿𝒂𝙮 2 # “𝑺𝙚𝒄𝙧𝒆𝙩 𝙃𝒆𝙧𝒃𝙖𝒍 𝑺𝙘𝒆𝙣𝒕𝙨” 𝒊𝙣 𝙎𝒆𝙣𝒔𝙤𝒓𝙮 𝙂𝒂𝙧𝒅𝙚𝒏✨ ค่ายเรียนรู้ร่วมกันผ่าน “การเล่น” ในสวนประสาทสัมผัสเพื่อสุขภาวะของเด็กทุกคน

1 เมษายน 2024

🌿 𝑫𝙖𝒚 1 # “𝑵𝙖𝒕𝙪𝒓𝙚 𝘾𝒐𝙡𝒐𝙧 𝙃𝒖𝙣𝒕” 𝒊𝙣 𝙎𝒆𝙣𝒔𝙤𝒓𝙮 𝙂𝒂𝙧𝒅𝙚𝒏🦋 ค่ายเรียนรู้ร่วมกันผ่าน “การเล่น” ในสวนประสาทสัมผัสเพื่อสุขภาวะของเด็กทุกคน

30 มีนาคม 2024

🙋‍♀️ยินดีต้อนรับ​ศูนย์สื่อสารสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว ไทยพีบีเอส

30 มีนาคม 2024

🌿Workshop การจัดสวนขวดเบื้องต้น รุ่นที่ 1🌿

29 มีนาคม 2024

🌿สิรีพาร์คยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

28 มีนาคม 2024

🌿อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลสมุนไพรไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ