ยินดีต้อนรับทีมสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

ห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องสมุนไพร

🗓 วันที่ 9 มกราคม 2566 กลุ่มผู้ศึกษาสมุนไพรด้านแพทย์แผนไทยเข้าศึกษาเรื่องสมุนไพรโดยมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรจากต้นจริง รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับเภสัชวัตถุเพื่อดูลักษณะของตัวยาแห้ง ต่างๆ🌿🍀

ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้

สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องของสมุนไพร หรือต้องการที่จะศึกษาสมุนไพรจากต้นสมุนไพรของจริงและตัวยาแบบแห้ง สามารถทำการจองเข้าชมในรูปแบบหมู่คณะได้

โดยทำการจองวันเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ได้ที่ลิงค์นี้

จองเข้าชมเป็นหมู่คณะ

—————————-
📍หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-