ห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องสมุนไพร
ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

🗓 วันที่ 12 มกราคม 2566 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขอขอบคุณโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ในการนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เข้าชมห้องนิทรรศการถาวร “สมุนไพรไทยและภูมิปัญญาไทยสู่สากล” พร้อมทั้งเดินชมสวนสมุนไพรของทางอุทยานฯ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ทำกิจกรรม walk rally สมุนไพรในใจหนู และร่วมทำกิจกรรมสาธิตยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง🌿🍀🌸

ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้

—————————-
📍หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-