รับสมัครจิตอาสาทำหน้าที่ Staff ในงานวันเด็ก ประจำปี 2566
ห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องสมุนไพร

ยินดีต้อนรับทีมสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับทีมสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งนำโดย อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ ในการเข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งพาชมนิทรรศการบ้านหมอยา ซึ่งเป็นรูบแบบการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ สมุนไพรไทย ท่าฤๅษีดัดตน และเกมธาตุเจ้าเรือน เป็นต้น

นอกจากนี้ ทางทีมสภาคณาจารย์ยัง ได้นั่งรถรางเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบของอุทยาน​ทั้งบริเวณสวนสมุนไพร สะพานทางเดินริมน้ำ ลานผู้พิการและผู้สูงอายุ ลานไม้เลื้อย ศาลาหมอชีวกโกมารภัจจ์ อัฒจรรย์หญ้า และบ้านหมอยา

—————————-
📍หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-