ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรจากโครงการอบรมวิชาเลือกเฉพาะทางพิษวิทยาคลินิก (Elective learning program of clinical toxicology)
ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพิมลวิทย์

ยินดีต้อนรับคณะผู้อบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

🗓 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำผู้อบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวิทยากรคอยให้ความรู้เกี่ยวกับพันธ์ุพืชสมุนไพรและพาเดินชมสวนของอุทยาน 🌿🍀

ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้

—————————-
📍หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-