ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพิมลวิทย์
ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ครั้งที่ 4/2565

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพิมลวิทย์

🗓 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณโรงเรียนพิมลวิทย์ ในการนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวิทยากรพาเดินชมสวนของอุทยานคอยให้ความรู้เกี่ยวกับพันธ์พืชสมุนไพร พร้อมเข้าชมนิทรรศการ สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล รวมทั้งนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร และทำกิจกรรม Walk rally สมุนไพรในดวงใจหนู 🌿🍀

ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้

—————————-
📍หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-