สิรีพาร์คยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
24 พฤษภาคม 2024
ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การบริหารและจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2567
28 พฤษภาคม 2024

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

🗓วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567 นางสาวขวัญชนก วีระศิริ นักวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี โดยได้ส่งบทความฉบับเต็มและเข้าร่วมนำเสนอโปสเตอร์หัวข้อ การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาเรณูของพืชสกุลดอกเข้าพรรษาบางชนิด (Globba L., Zingiberaceae) ของประเทศไทย โดยมี ดร.สุนิสา แสงวิโรจพัฒน์ และนางสาวขวัญชนก วีระศิริ เป็นผู้ทำวิจัย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น
————-
📍หมายเหตุ: ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
————-
🌳🎬 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการเช่าสถานที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ภายในอุทยาน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สวนสมุนไพร กว่า 140 ไร่ , ศาลาอเนกประสงค์ , ห้องประชุมขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ (ขนาด 10 คน – 200 คน) พร้อมรองรับการเข้าชม การทำกิจกรรม Workshops และใช้งานในโอกาสที่แตกต่างกันไป
———–
#พื้นที่ #เช่าสถานที่ #กิจกรรม #สถานที่ #sireepark #ถ่ายMV #ถ่ายภาพ #พื้นที่สวน #herbs #salaya #นครปฐม #ศาลายา #มหิดล #พื้นที่สุขภาวะ #พื้นที่เรียนรู้ #playground #กิจกรรมสำหรับเด็ก #พื้นที่แห่งความสุข #พื้นที่นวัตกรรม #สังคมยั่งยืน #สิ่งแวดล้อม #ปุ๋ยหมักชีวภาพ #wellbeing #happiness #หมอชีวก #Workshop #FieldTrip #สมุนไพร #แพทย์แผนไทยประยุกต์ #garden #recycle #วิทยาศาสตร์วิจัย #research