อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติขอนำภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในส่วนของบูธศูนย์ประสาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยมหิดล มาฝากทุก ๆ ท่าน
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

ถึงจะเกษียณ (ตามอายุงาน) แต่!! ลุงอ่ำยังอยู่กับเราที่สิรีฯ เตรียมพบกับข่าวดีได้เลยน๊าา

วันที่ 23 กันยายน 2565 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งในปี 2565 สำนักงานอธิการบดี มีผู้เกษียณอายุฯ จำนวน 14 ราย อธิการบดีได้กล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุฯ ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย และขอยกย่อง ชื่นชม ทุกท่าน ที่ทำหน้าที่เหมือนฟันเฟืองในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าสู่เป้าหมายที่วางไว้ จนครบวาระเกษียณ
🌳 สำหรับโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มีผู้เกษียณอายุฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นายอำพล บุญเปล่ง ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร(ชำนาญงาน) หรือที่หลายๆท่านรู้จักกันในชื่อ “ลุงอ่ำ” ผู้เป็นทั้งวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับด้านสมุนไพรและเภสัชวัตถุ
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ พร้อมด้วยบุคลากรของสิรีรุกขชาติ ได้เข้าร่วมพิธีแสดงมุฑิตาจิตแด่ “ลุงอ่ำ” สูงวัยไอดอลของ SireePark แต่ทุกท่านไม่ต้องกังวลใจไป เกษียณแต่อายุ แต่ทุกท่านยังมาพบลุงอ่ำได้เสมอที่สิรีรุกขชาติ แล้วมาติดตามตอนต่อไปของสูงวัยไอดอลกันน๊า….
—————————-
📍หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-