ห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องสมุนไพร ศึกษาสมุนไพร สไตล์ลุงอ่ำ ยังมีอยู่นะจ้ะ
ถึงจะเกษียณ (ตามอายุงาน) แต่!! ลุงอ่ำยังอยู่กับเราที่สิรีฯ เตรียมพบกับข่าวดีได้เลยน๊าา

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติขอนำภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในส่วนของบูธศูนย์ประสาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยมหิดล มาฝากทุก ๆ ท่าน

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติขอนำภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในส่วนของบูธศูนย์ประสาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยมหิดล มาฝากทุก ๆ ท่าน
ซึ่งปีนี้ เป็นการครบรอบปีที่ 30 ของ อพ.สธ. โดยโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ในฐานะศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. -มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้นำผลการดำเนินงานตั้งแต่ที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ อพ.สธ. ปี 2548 จนถึงปัจจุบันมาจัดแสดงนิทรรศการ
สำหรับการจัดงานระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2565 มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมบูธของทางศูนย์ประสาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบไปด้วย ศูนย์แม่ข่าย อพ.สธ. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. อบต. โรงเรียน และบุคคลทั่วไป กว่า 500 คน
โดยภายในนิทรรศการของทางศูนย์ประสาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล มีการแบ่งโซนนิทรรศการ ดังนี้
1. นิทรรศการภาพรวมของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงาน อพ.สธ.
2. ตัวอย่างโครงการที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ อพ.สธ. ดังนี้
– โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
– Digital Herbarium ของวิทยาเขตกาญจนบุรีร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการนำเสนอข้อมูลของตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่เก็บไว้ในรูปแบบ Augmented reality (AR) เพื่อให้ผู้ชมสามารถเห็นรูปและรายละเอียดของพรรณไม้ได้และการชมนิทรรศการเสมือนจริงผ่านกล้อง Virtual reality
– ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับพืชอนุรักษ์ของ อพ.สธ. 3 ชนิดคือ ตีนฮุ้งดอย มะเกี๋ยง และน้อยหน่าเครือ
– กิจกรรมพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน เช่น การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
นอกจากนี้ ยังมีมูโซ่การ์ดเกมและบอร์ดเกมปริศนาพฤกษาสู้โรค จากทางสถาบันโภชนาการอีกด้วย
—————————-
📍หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-