โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติขอนำภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในส่วนของบูธศูนย์ประสาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยมหิดล มาฝากทุก ๆ ท่าน

ห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องสมุนไพร ศึกษาสมุนไพร สไตล์ลุงอ่ำ ยังมีอยู่นะจ้ะ

วันที่ 22 กันยายน 2565 กลุ่มผู้ศึกษาสมุนไพรด้านแพทย์แผนไทยเข้าศึกษาสมุนไพรและเรียนรู้เกี่ยวกับเภสัชวัตถุ พร้อมทั้งเรียนรู้สรรพคุณของสมุนไพรต่างๆ
สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องของสมุนไพร หรือต้องการที่จะศึกษาสมุนไพรจากต้นสมุนไพรทั้งแบบตัวยาแห้งและต้นสด สามารถทำการจองเข้าชมในรูปแบบหมู่คณะได้
โดยทำการจองวันเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ได้ที่ลิงค์นี้
———————————————
หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
———————————————