25 ธันวาคม 2023

ep91ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : กระดอม (ตัวยาแห้ง)

25 ธันวาคม 2023

ep90 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : ชะรูด (ตัวยาแห้ง)

25 ธันวาคม 2023

ep89 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : เต่าเกียด (ตัวยาแห้ง)

25 ธันวาคม 2023

ep88 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : ม้ากระทืบโรง (ตัวยาแห้ง)

25 ธันวาคม 2023

ep87 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : เถากำแพงเจ็ดชั้น (ตัวยาแห้ง)

25 ธันวาคม 2023

ep86 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : เถาเอ็นอ่อน (ตัวยาแห้ง)

25 ธันวาคม 2023

ep85 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : แห้วหมู (ตัวยาแห้ง)

14 กันยายน 2023

ep84 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : รากหญ้าคา (ตัวยาแห้ง)

14 กันยายน 2023

ep83 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : หัวหญ้าชันกาด (ตัวยาแห้ง)