23 มกราคม 2024

ep100 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : เถาสะค้าน (ตัวยาแห้ง)

25 ธันวาคม 2023

ep99 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : กวาวเครือขาว (ตัวยาแห้ง)

25 ธันวาคม 2023

ep98 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : พิลังกาสา (ตัวยาแห้ง)

25 ธันวาคม 2023

ep97 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : ย่านาง (ตัวยาแห้ง)

25 ธันวาคม 2023

ep96 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : กวาวเครือแดง (ตัวยาแห้ง)

25 ธันวาคม 2023

ep95 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : แซ่ม้าทะลาย (ตัวยาแห้ง)

25 ธันวาคม 2023

ep94 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : ตองแตก (ตัวยาแห้ง)

25 ธันวาคม 2023

ep93 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : โกฐพุงปลา (ตัวยาแห้ง)

25 ธันวาคม 2023

ep92 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : ดองดึง (ตัวยาแห้ง)