ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการบริหารและ การจัดการ องค์ประกอบที่ 1 – 2 ในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2566
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรบริหารและการจัดการ งานที่ 1 – 3 ในวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2566

🛎 SIREEPARK เปิดรับสมัครงาน 💸 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)

SIREEPARK เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
– คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านการเงิน การบัญชี
—————————
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ 👉 https://muhr.mahidol.ac.th/…/viewAnnouncement.php…
——————-

#งาน #สมัครงาน #หางาน #มหิดล #jobs #Mahidol #ประชาสัมพันธ์ #PR