23 มกราคม 2024

ep109 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : หางไหลแดง (ตัวยาแห้ง)

23 มกราคม 2024

ep108 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : กะลำพัก (ตัวยาแห้ง)

23 มกราคม 2024

ep107 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : สมอดีงู (ตัวยาแห้ง)

23 มกราคม 2024

ep106 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : ลูกสะบ้ามอญ (ตัวยาแห้ง)

23 มกราคม 2024

ep105 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : รากมะเดือชุมพร (ตัวยาแห้ง)

23 มกราคม 2024

ep104 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : โกฐสอ (ตัวยาแห้ง)

23 มกราคม 2024

ep103 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : แก่นจันทร์แดง (ตัวยาแห้ง)

23 มกราคม 2024

ep102 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : ว่านชักมดลูก (ตัวยาแห้ง)

23 มกราคม 2024

ep101 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : คนทา (ตัวยาแห้ง)