ข่าวเดือนสิงหาคม ปี65

31 สิงหาคม 202231

วันนี้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้รวบรวมคำถามยอดฮิตที่ถูกถามเข้ามาจากทุกช่องทาง พร้อมทั้งให้คำตอบไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสำคัญ ในเรื่องการติดต่อเข้าชมและการติดต่อสอบถามแจ้งข้อมูลต่าง ๆ

31 สิงหาคม 202231

ยินดีต้อนรับนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

30 สิงหาคม 202231

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จัดการอบรมบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากงานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

30 สิงหาคม 202231

เตรียมกล้องให้พร้อม แต่งตัวให้ชิคๆคูลๆ แล้วมาถ่ายรูปในสวนสิรีรุกขชาติกัน !!!

30 สิงหาคม 202231

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมเสวนาในโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ”

29 สิงหาคม 202231

ยินดีต้อนรับน้องๆจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

27 สิงหาคม 202231

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติร่วมงานเสวนาสภามหาวิทยาลัย MU : The Way Forward 2022 โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา

26 สิงหาคม 202231

ยินดีต้อนรับนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

25 สิงหาคม 202231

ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

22 สิงหาคม 202231

บัว “สิรีสกลธรณ์” นามนี้มีที่มาโดย นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

21 สิงหาคม 202231

ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

19 สิงหาคม 202231

แจ้งปิดปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ ชั่วคราว

18 สิงหาคม 202231

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Technical Visit เอเปคด้านการท่องเที่ยว พ.ศ.2565 (APEC 2022)

16 สิงหาคม 202231

ห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องสมุนไพรสไตล์…ลุงอ่ำ

15 สิงหาคม 202231

ก้าวข้ามข้อจำกัดเรื่องระยะทาง และเวลา กับการเรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติ ภายในโลกเมตาเวิร์ส ของ สิรีรุกขชาติ

15 สิงหาคม 202231

ขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

11 สิงหาคม 202231

SIREE PARK ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน “สิรีมีรัก..ของขวัญแด่แม่”

10 สิงหาคม 202231

มอบของขวัญต้อนรับ วันแม่แห่งชาติ สิรีรุกขชาติเปิดให้ “บุคคลทั่วไป” เข้าชมสวนฟรี !!

8 สิงหาคม 202231

มาร่วมงานกับเราไหม SIREEPARK เปิดรับ 2 ตำแหน่ง

5 สิงหาคม 202231

ลุยไม่รู้โรย Super Active

5 สิงหาคม 202231

“สิรีมีรัก..ของขวัญแด่แม่”

5 สิงหาคม 202231

อดใจไม่ไหว มาเที่ยวทิพย์กับสิรีรุกขชาติ กันดีกว่า

4 สิงหาคม 202231

ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ครั้งที่ 3/2565

3 สิงหาคม 202231

รู้ไหม สิรีรุกขชาติ กลับมาเปิดให้บริการแล้วนะ