โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จัดการอบรมบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากงานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
30 สิงหาคม 2022
วันนี้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้รวบรวมคำถามยอดฮิตที่ถูกถามเข้ามาจากทุกช่องทาง พร้อมทั้งให้คำตอบไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสำคัญ ในเรื่องการติดต่อเข้าชมและการติดต่อสอบถามแจ้งข้อมูลต่าง ๆ
31 สิงหาคม 2022

ยินดีต้อนรับนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ ขอขอบคุณโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ในการนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติสิรีรุกชาติ โดยมีวิทยากรจากทางสิรีฯ พาชมห้องนิทรรศการ และพาชมสวนสมุนไพร เรียนรู้วิธีการทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง นั่งรถรางชมสวนของทางอุทยานฯ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร
ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้