โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมเสวนาในโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ”
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จัดการอบรมบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากงานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

เตรียมกล้องให้พร้อม แต่งตัวให้ชิคๆคูลๆ แล้วมาถ่ายรูปในสวนสิรีรุกขชาติกัน !!!

เตรียมกล้องให้พร้อม แต่งตัวให้ชิคๆคูลๆ แล้วมาถ่ายรูปในสวนสิรีรุกขชาติกัน !!!
จะโพสท่ามุมไหนก็ดี ท่าไหนก็ว้าว กับบรรยากาศที่อบอวลรายล้อมไปด้วยธรรมชาติภายในอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ
กล้องพร้อม ใจพร้อม คนพร้อม ท่าพร้อม มาเลยมาถ่ายรูปกัน