ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
ยินดีต้อนรับทีมสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

รับสมัครจิตอาสาทำหน้าที่ Staff ในงานวันเด็ก ประจำปี 2566

รับสมัครจิตอาสาทำหน้าที่ Staff ในงานวันเด็ก ประจำปี 2566
Sensory Plat @Sireepark (AT Volunteer จำนวน 15 ชั่วโมง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 6 มกราคม 2566
ด่วนรับจำนวนจำกัด
ลิงก์รับสมัคร : https://forms.office.com/r/4uM86b85HA
ประกาศผลที่ Facebook Page : Sireepark
————————
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมการวางแผนกิจกรรมในวันที่ 9,13 มกราคม 2566
และปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาในวันงานกิจกรรม วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

—————————-
📍หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-