ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรจากกองบริหารงานวิจัย สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครจิตอาสาทำหน้าที่ Staff ในงานวันเด็ก ประจำปี 2566

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

🗓 วันที่ 4 มกราคม 2566 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขอขอบคุณโรงเรียนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ในการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินชมสวนสมุนไพรของทางอุทยานฯ โดยมีวิทยากรคอยให้ความรู้ และเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล”🌿🍀🌸

ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้

—————————-
📍หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-