ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ✨🎉
29 ธันวาคม 2022
ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
4 มกราคม 2023

ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรจากกองบริหารงานวิจัย สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

🗓 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณกองบริหารงานวิจัย สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลในการนำคณะบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยโครงการ Professional Researcher Empowerment Program (PREP) เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวิทยากรบรรยายนำชมและให้ความรู้เกี่ยวกับห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและห้องพิพิธภัณฑ์พืช พร้อมทั้งเข้าสักการะหมอชีวกโกมารภัจจ์ บิดาแห่งศาสตร์การแพทย์แผนไทยและเดินชมสวนสมุนไพรของทางอุทยาน🌿🔬🧫📚🌸

ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้

—————————-
📍หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-