“ศาลาหมอชีวกโกมารภัจจ์” สถานที่ที่มีผู้คนแวะเวียนมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

✨เรียนรู้เรื่องพันธ์ุพืชและสรรพคุณของสมุนไพรกันที่สิรีรุกขชาติ🌿

🗓 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้ศึกษาเภสัชกรรมแผนไทย เข้าเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี พี่บรรจง วิทยากรของทางอุทยานฯ พากลุ่มผู้ศึกษาเดินชมสวนสมุนไพรเพื่อเรียนรู้ลักษณะและสรรพคุณของต้นสมุนไพรจากของจริง ภายในลานนานาสมุนไพร และเรียนรู้และทำความรู้จักกับตัวยาแห้งผ่านกิจกรรมสาธิตเรียนรู้เภสัชวัตถุ ✨

🌿🍀🌸
ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้

—————————-
📍หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-