ลานนานาสมุนไพรอาจจะไม่จุใจ งั้นวันนี้ไปเรียนรู้กันที่โซนสวนสมุนไพร ที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่กันดีกว่า
✨เรียนรู้เรื่องพันธ์ุพืชและสรรพคุณของสมุนไพรกันที่สิรีรุกขชาติ🌿

“ศาลาหมอชีวกโกมารภัจจ์” สถานที่ที่มีผู้คนแวะเวียนมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

“ศาลาหมอชีวกโกมารภัจจ์”
สถานที่ที่มีผู้คนแวะเวียนมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

พื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องพรรณพืชสมุนไพรต่างๆ ที่ถูกรวบรวมไว้มากกว่า 900 สายพันธุ์แล้ว ยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่ผู้คนจากทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยแวะเวียนกันเข้ามาเป็นประจำ นั่นก็คือ “ศาลาหมอชีวกโกมารภัจจ์”

สำหรับสถานที่แห่งนี้เป็นศาลากลางแจ้งที่ประดิษฐานรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ บิดาแห่งศาสตร์การแพทย์แผนไทย ที่มีเรื่องราวเล่าขานต่อกันมาอย่างอย่างนาน และเป็นที่มาของวลีดังข้ามเวลาที่ว่า “ไม่มีพืชใดไม่เป็นยา”

—————————-
📍หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-