ยินดีต้อนรับกลุ่มผู้เรียนรู้เภสัชกรรมแผนไทย
ยินดีต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ยินดีต้อนรับกลุ่มผู้เรียนรู้เภสัชกรรมแผนไทย

🗓 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขอขอบคุณสถาบัน(ก)คลินิกการแพทย์แผนไทย หม่อมราชวงศ์ สอาด ทินกรในการเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เข้าเดินชมสวนศึกษาพืชสมุนไพรของทางอุทยานฯ และทำกิจกรรมสาธิตเภสัชวัตถุเรียนรู้เครื่องยาตัวยาแห้ง🌿🍀🌸

ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้