ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรจากโครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี
ยินดีต้อนรับกลุ่มผู้เรียนรู้เภสัชกรรมแผนไทย

ยินดีต้อนรับกลุ่มผู้เรียนรู้เภสัชกรรมแผนไทย

🗓 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขอขอบคุณขุนเทพคลินิกการแพทย์แผนไทย ในการเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เข้าชมนิทรรศการ สมุนไพรไทยและภูมิปัญญาไทยสู่สากล พร้อมทั้งเดินชมสวนศึกษาพืชสมุนไพรของทางอุทยานฯ และทำกิจกรรมสาธิตยาดมสมุนไพร🌿🍀🌸
ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้