ยินดีต้อนรับกลุ่มผู้เรียนรู้เภสัชกรรมแผนไทย
ปั่นจักรยานเสริมสร้างสุขภาพพร้อมชมธรรมชาติในอุทยานฯ 🚲🌳✨

ยินดีต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

🗓 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขอขอบคุณโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ในการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เข้าชมนิทรรศการ สมุนไพรไทยและภูมิปัญญาไทยสู่สากล พร้อมทั้งเดินชมสวนเรียนรู้พืชสมุนไพรและนั่งรถรางชมสวนของทางอุทยานฯ 🌿🍀🌸

ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้